REVIZE PLYNU - ONDŘEJ JANOUŠEK

* REVIZNÍ TECHNIK PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ * PRAHA  A  STŘEDNÍ ČECHY * 735 070 135 *

NABÍDKA

REVIZE PLYNU

CENÍK

KONTROLY

DOKUMENTY

LEGISLATIVA

PRAKTICKÉ

KONTAKTY

PODÍVEJTE SE

Tlaková zkouška pro připojení plynoměru

800 - 1500Kč

Revize plynu samostatného bytu/rodinného domu

800 - 1500Kč

Provozní revize v jednom bytě - jeden spotřebič

150Kč

Provozní revize v jednom bytě - více spotřebičů

190Kč

Kontrola společných prostorů v bytového domu

1000Kč

Analýza spalin

300Kč

Doprava

Dle vzdálenosti

CENY PROVOZNÍ REVIZE PLYNU BYTOVÉHO DOMU

Cena provozní revize společných prostorů bytového domu (1x za 3 roky): 150Kč za každý zkontrolovaný byt s jedním spotřebičem, nebo zaslepením, 190Kč za každý zkontrolovaný byt s více spotřebiči, 1000 Kč za kontrolu společných prostor. V ceně je vyhotovení revizní zprávy, komunikace s klienty a doručení revizní zprávy. Cena za dopravu dle vzdálenosti.

CENY KONTROLY SPOLEČNÝCH PROSTORŮ BYTOVÉHO DOMU

Cena kontroly společných prostorů bytového domu (každý rok vyjma roku revize): 1000 Kč (PZ společných prostor). Cena zahrnuje všechny režijní náklady, komunikaci s klienty, přípravu a zpracování potřebné dokumentace. Ceny kontroly plynového zařízení bytového domu jsou konečné bez dalších navýšení mimo dopravy.

 

CENA REVIZE PLYNU SAMOSTATNÉHO BYTU

Cena revize plynového zařízení samostatného bytu (např. po rekonstrukci, pro znovuobnovení dodávky zemního plynu, pokud uživatel bytu nebyl přítomen při revizi plynu a musí si ji zajistit svépomocí atd.): od 800 Kč do 1500 Kč dle vzdálenosti, časové náročnosti a počtu spotřebičů. Cena zahrnuje všechny režijní náklady včetně dopravy, komunikace s klienty, přípravu a zpracování potřebné dokumentace. Ceny revize bytového domu jsou konečné bez dalších navýšení.

**********************************************************************************************************************************

CENA ANALÝZY SPALIN

Dle TPG 704 01 ze srpna roku 2013, je povinností servisních a revizních techniků provádět analýzu spalin. Týká se pouze spotřebičů typu B, to znamená karmy a kotle (turbo a kondenzační kotle do tohoto typu nespadají). V případě, že není k dispozici servisní zpráva s hodnotami a datem měření, analýzu spalin provádíme za zaváděcí cenu 300,- Kč.

**********************************************************************************************************************************

**********************************************************************************************************************************

**********************************************************************************************************************************

Copyright (c) Ondřej Janoušek, 2017. All rights reserved.