REVIZE PLYNU - ONDŘEJ JANOUŠEK

* REVIZNÍ TECHNIK PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ * PRAHA  A  STŘEDNÍ ČECHY * 735 070 135 *

NABÍDKA

REVIZE PLYNU

CENÍK

KONTROLY

DOKUMENTY

LEGISLATIVA

PRAKTICKÉ

KONTAKTY

  • dle vyhlášky číslo 85/1978 musejí být prováděny pravidelně jedenkrát za tři roky
  • kontroly těsnosti jsou prováděny detektorem plynu KD2
  • kontroly přítomnosti oxidu uhelnatého CO provádíme detektorem TESTO 310

Český plynárenský svaz

RWE/Innogy

Při provádění revize plynu se kontroluje umístění, funkčnost a těsnost hlavního uzávěru plynu, umístění, funkčnost a těsnost hlavního uzávěrů jednotlivých stoupacích větví rozvodu, dále pak umístění, funkčnost a těsnost regulátorů, plynoměrů a uzávěrů plynových spotřebičů. Kontroluje se rovněž rozmístění plynových spotřebičů z důvodu dostatečného prostoru a jako větrání. Provádí se též kontrola těsnosti veškerých rozebíratelných spojů s vizuálním posouzením stavu domovního plynovodu. Je rovněž prováděna kontrola přítomnosti oxidu uhelnatého CO. V souhrnu to tedy znamená:

  • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti hlavního uzávěru plynu
  • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů větví stoupacích vedení
  • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti regulátorů, plynoměrů
  • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů plynových spotřebičů
  • kontrola umístění jednotlivých spotřebičů z hlediska dostatečného prostoru a větrání
  • celková vizuální kontrola umístění a stavu domovního plynovodu
  • kontrola těsnosti všech rozebíratelných spojů

         kontrola přítomnosti oxidu uhelnatého

**********************************************************************************************************************************

**********************************************************************************************************************************

Copyright (c) Ondřej Janoušek, 2017. All rights reserved.